airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fejring af grønlandsmestre

4. april 2019

Siden Avannaata Kommunias etableringsfase har det været planen at fejre Grønlandsmestre fra de officielle Grønlandsmesterskaber, som er fra vores kommune. Det kan vi endelig gøre i Ilulissat på fredag den 5/4-19 kl. 14-17 i Kulturhuset Sermermiut, hvor kommunen inviterer til kaffemik. Dette arrangement kan også arrangeres i alle byer/bygder.

Avannaata Kommunia støtter foreningernes deltagelse i de officielle Grønlandsmesterskaber, og er stolt, når nogen er blevet mestre.

Derfor vil Avannaata Kommunia indføre fejringen af alle former for grønlandsmestre, som har vundet mesterskabet som hold eller individuelt, og også dermed deltage på denne måde i bestræbelserne på at få flere borgere interessere sig i foreningsarbejde eller i sporten.

Formål:
Formålet med fejringen af grønlandsmestrene er, at udøverne føler sig støttet af kommunen, og at dette vises ved at arrangere en fejring sammen med de øvrige borgere i lokalområdet.
Planen er, at kommunen op til 2 gange årligt arrangerer fejring; det er når Grønlandsmesterskaberne er afsluttet, den første i løbet af foråret og den anden i løbet af efteråret.

Forretningsgang ved fejringen:
Fejring af mestrene fra det officielle Grønlandsmesterskaber sker i lokalområderne i by og bygder.
Fejring sker i lokalområdet og skal arrangeres således:
1. Foreninger skal, når grønlandsmesterskaberne er afsluttet, meddele resultater til den lokale Sundhed og Fritid eller bygdekontoret.
2. Fejring arrangeres og afvikles af den lokale Sundhed og Fritid eller bygdekontoret.
3. Den lokale kredsmandat til Kommunalbestyrelsen i byen eller formanden for bygdebestyrelsen skal kontaktes med henblik på samarbejde, da denne skal holde tale ved arrangementet.
*Ilulissat er borgmesterby, derfor skal borgmesteren i Ilulissat kontaktes.

Den næste forventede fejring i Ilulissat bliver den 6. september 2019, men kun hvis der er mestre at fejre.