airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UUMMANNAQ: Reglement for vinteropstilling af både på kommunens areal ved B-20

23. april 2019

Både må være vinteropstillet i perioden 1. oktober – 1. juli. Når båden er i vandet, kan bådstativ opstilles på pladsen, såfremt det er forsynet med ejers navn, adresse og tlf. nr.; hvor ejer kan kontaktes, hvis båden skal flyttes.

Der må kun vinteropstilles sødygtige både. Bådvrag må ikke opstilles og vil blive fjernet uden varsel. Bådvrag er både, der vil synke, hvis de blev sat i vandet.

Både opstilles på ejers eget ansvar, hvorfor ejer selv skal sørge for forsikring mod evt. skader.

Der må på området ved B-20 ikke opstilles kasser, containere, slæder, tønder, snescooter eller andre materialer end både og bådstativer.

Der må kun ske klargøring af både ved manuel afskrabning af begroning, afvaskning, bundmaling, isforhudning, montering af zinkanode og smøring.

Med venlig hilsen

Makkak Markussen       
Innuttaasunut Sullissivimmi Pisortaq     

Kaaleeraq Grønvold
Teknikkimut Immi. Aqutsisoq