airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunens handle muligheder er begrænset

6. juni 2019

Kommunen har i Uummannaq afprøvet at presse og pakke husholdningsaffaldet med henblik på, at sende det videre til byer med forbrændingsanlæg, så affaldet kan bortskaffes forsvarligt.

Dette pilotprojekt er lykkedes forstået på den måde, at det er muligt presse og indpakke affaldet, men desværre har kommunen problemer med at sende affaldet. RAL vil som udgangspunkt ikke modtage affaldet, da skibene sejler med madvarer og fisk, som skal eksporteres. Det er dog lykkedes at få en test-aftale i stand, således at 40 affaldsballer kan udskibes.

Kommunen har sidste år og i dette forår søgt dispensation hos Selvstyret ift. at foretage kontrolleret afbrænding af lossepladsen. Kontrolleret på den måde, at affald skal afbrændes i små mængder, og når der er de rette forhold med vind, så røgen ikke blæser ind mod byen.

Desværre har Selvstyret givet afslag på kommunens ansøgninger, og affaldet hober sig op i Uummannaq. Dette er til gene for befolkningen pga. lugt og fluer.

Det er en særlig situation ift. ophobning af affald. Der er kommet flere mennesker i Uummannaq pga. katastrofen i Nuugaatsiaq. Der bliver bygget 40 nye boliger, hvilket ligeledes resulterer i øget affaldsproduktion.

Kommunen står magtesløs, og handle mulighederne er meget begrænset. Kommunen forstår heller ikke, hvorfor kontrolleret afbrænding ikke må foretages, da denne ikke vil genere vandindvindingsområdet.

Dette er ikke udelukkende et kommunalt ansvar. Jeg mener, at Selvstyret skal være en medspiller for at finde en løsning på de nuværende udfordringer. Hvis ikke samarbejdet kan lykkedes med at finde en løsning på de nuværende problemstillinger, så tror kommunen ikke på, at projektet med at etablere et kommunalt affaldsselskab kan være løsningen. Det sætter kommunen spørgsmålstegn ved, da forståelse og samarbejde skal være grundlag for et godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Palle Jerimiassen
Borgmester