airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Ny læmole, Uummannaq

18. september 2019

På baggrund af at Selvstyret skal opføre nye havnefaciliteter i Uummannaq, har Kommunalbestyrelsen besluttet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring. Forslaget muliggør ét af projekterne; en ny læmole i Smørhavnen i Uummannaq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.09.2019 til og med 13.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførsel af en læmole, der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet. Primært således arealer frigives i havneanlægget ved skonnertkajen, ved at joller og mindre fiskefartøjer flyttes til Kangerlloqqissoq/Smørhavnen. 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.11.2019.

Hent kommuneplantillægget her: KPT11.pdf