airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgivere i større skoler

Lærerne på de større skoler i Avannaata Kommunia skal aflastes i deres arbejde. Derfor skal der ansættes socialrådgivere i Uummannaqs, Upernaviks, Qaanaaqs og Kullorsuaqs skoler. Det besluttede kommunalbestyrelsen på mødet fredag den 18. oktober.
23. oktober 2019
Kullorsuaq med 432 indbyggere, der er kommunens største bygd, får også ansat en socialrådgiver på skolen.

På kommunalbestyrelsesmødet støttede samtlige partier økonomiudvalgets indstilling om ansættelsen af en socialrådgiver i hver af byerne Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq og i bygden Kullorsuaq. De enkelte socialrådgiveres arbejdsområder skal hver især omfatte respektive byers bygder.

Argumentationerne for ansættelsen af socialrådgivere er, at der er rigtig gode erfaringer ved at have ansat en socialrådgiver i Ilulissat skolerne, og at lærerne bruger en stor del af undervisningstiden til at snakke med utilpassede skoleelever. Desuden henviste talsmændene for partierne til konklusionerne i børnetalsmandes rejserapporter fra Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq, som viser, at der er et stort behov for ansættelsen af socialrådgivere.

Baggrunden for ansættelserne

Beslutningen om ansættelsen af fire socialrådgivere på nævnte steder kom i stand efter forrige kommunalbestyrelsesmøde den 8. september, hvor der blev taget en beslutning om ansættelsen af en yderligere socialrådgiver i Ilulissats skoler, så byens to skoler fremover får ansat en socialrådgiver hver. Den hidtidige ansatte socialrådgiver var ansat til at varetage rådgivningen på begge byens skoler. På samme kommunalbestyrelsesmøde blev det samtidig besluttet, at behovet for ansættelsen af socialrådgivere i resten af kommunens skoler skulle undersøges.

Behovet for ansættelsen af socialrådgivere i nævnte byer og bygd er dels baseret på en undersøgelse i et samarbejde mellem Grønlands Børnerettighedsinstitution MIO og Forvaltningen for Familie i Avannaata Kommunia dels baseret på en undersøgelse foretaget af Forvaltningen for Udvikling.

I børnetalsmandens rejserapporter i 2019 står der blandt andet, at der i Qaanaaq er sårbare børn og familier, som har behov for at få hjælp og støtte, og at der i Uummannaq og Upernavik og bygderne er børn med psykiske og sociale problemer, der mangler et sted at henvende sig med deres problemer.

De økonomiske konsekvenser for ansættelsen af fire socialrådgivere blev medtaget i budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021 til 2023.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Arkivbillede