airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UUMMANNAQ: Regler om placering af både ved malingsdepotet B-2 om vinteren

23. oktober 2019

Både kan placeres på land i perioden 1. oktober – 15. juni. Bådejer samt adresse samt telefonnummer skal også registreres. Således ejeren kan kontaktes, såfremt båden skal flyttes.

Kun både, der kan benyttes, kan placeres om vinteren. Både, som ikke kan benyttes, kan ikke placeres og vil uden varsel blive fjernet øjeblikkeligt. Både, der ikke kan bruges, er dem, som vil synke, hvis man lagde dem i vand.

Både kan placeres med ansvar for ejer, og ejeren skal selv sørge for forsikring af båden.  Kommunen kan ikke drages til ansvar for dette.

Ved arealet ved B-20 kan der ikke placeres kasser, containere, slæder, tønder, snescootere eller ejendele, som ikke er både eller ikke hele både.

For at fuldende ovennævnte, skal bådejeren ansøge Teknisk Forvaltning om arealtildeling for at placere båden. En arealtildeling koster penge.

Vi inviterer dig til at tage medansvar til at holde Uummannaq ren og ordentlig.

Med venlig hilsen
Makkak Markussen, Borgerserviceleder       
& Arnarulunnguaq H. Zeeb, Fungerende tekniskleder