airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Erhvervs- og havneområde, Uummannaq

6. november 2019

Avannaata Kommunia ønsker at forbedre og udvide havnefaciliteterne i Uummannaq, således at der kan udbygges med fx. fiskefabrik, frysehus og oplagsplads samt havneformål med kaj- og pieranlæg. Det er med baggrund i dette at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 01.11.2019 til og med 30.12.2019.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets primære formål er at udmønte Selvstyrets projekt hvad angår udvidelse af kaj-anlæg samt nedsprængning af det eksisterende fjeld, som kan frigive plads til nye byggefelter til havnens brug. Defor skal planen sikre, at det eksisterende havneområde udbygges hensigtsmæssigt, således at nuværende som fremtidige erhvervsvirksomheder får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling af fiskeri- og havne-erhvervet, samt at der hovedsageligt kan placeres virksomheder, der har behov for en havnenær placering.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 30.12.2019.

 

Hent kommuneplantillægget her: KPT8.pdf