airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Seks kommunalbestyrelsesmøder i 2020

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia kommer til at holde seks ordinære møder i 2020.
5. december 2019

Kommunalbestyrelsen tog ikke stilling til, hvor møderne skal holdes, og det vil på et senere tidspunkt blive afgjort, hvor nogle af møderne skal holdes.

Tre af datoerne for kommunalbestyrelsesmøderne adskiller sig fra resten af datoerne. Den 29. april vil regnskabet for 2019 blive behandlet og godkendt. Inden da vil det første budgetseminar blive afholdt den 27. til den 28. april. Den 30. september vil budget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 blive 1. behandlet i kommunalbestyrelsen og 2. behandlet den 30. oktober. Et forudgående budgetseminar vil blive afholdt den 21. og den 22. august.

Kommunalbestyrelsens møderækker i 2020 kommer til at ske efter følgende datoer: 19. februar, 29. april, 12. juni, 30 september, 30. oktober og 30. november.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Arkiv


Kommunalbestyrelsen afholder seks møder i 2020.