airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse: Ny læmole, Uummannaq

15. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 11 for ny læmole i Uummannaq 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.01.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførsel af en læmole, der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet. Primært således at arealer frigives i havneanlægget ved skonnertkajen, ved at joller og mindre fiskefartøjer flyttes til Kangerlloqqissoq/Smørhavnen. Kommuneplantillægget fastlægger
overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1500-B02. Områdets anvendelse fastlægges til Erhvervs- og havneområde.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Se kommuneplantillæg nr. 11:  kpt11.pdf