airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Mathias Storch Skolen, Ilulissat

16. januar 2020

Kommunalbestyrelsen har valgt at sende kommuneplantillæg nr. 6 i høring. Kommuneplantillægget muliggør en legeplads ved Mathias Storch Skolen, Ilulissat.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.01.2020 til og med 12.03.2020.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge et større udendørs areal ved den nye skole, Atuarfik Mathias Storch, til legeplads, mindre boldbane mm. Endvidere at udlægge areal til kulturformål såsom musikhus, udstillingsbygning o.lign.
Kommuneplantillæggets formål er desuden at opdatere plangrundlaget for delområdet, således at denne stemmer overens med den nye skole, der stod færdig i 2017.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.03.2020.

Hent kommuneplantillægget her: KPT6.pdf