airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forlænget høring for delområde A31 i Ilulissat

Avannaata Kommunia har besluttet at forlænge høringsperioden for projektansøgning for boliger i delområde A31 i Ilulissat med 14 dage, som indebærer et byggefelt mere end den oprindelige projektansøgning.
25. februar 2020
Avannaata Kommunia annoncerer hermed et projektforslag for boliger i delområde 1200-A31, boligområde ved Mittarfimmut Aqqutaa. Avannaata kommunia har besluttet at forlænge høringsperioden for projektansøgningen med 14 dage.

Ændringsforslaget indebærer udnyttelse af ét byggefelt mere end den oprindelige projektansøgning.

Annonceringsperioden foregår fra 24.02.2020 til og med 9.03.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for boliger i delområde A31 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
KJ Greenland ansøger om ændring af størrelse og antal på byggefelter i delområde A31, Ilulissat.
Ændringen indebærer flere tættere beliggende og større byggefelter i forhold til den nuværende lokalplan A31.1. Der ønskes udlagt 12 byggefelter og et byggefelt til legeplads. I delområdet skal opføres boliger i 1-3 etager.

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til boligområde i form af etageboligbebyggelse.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 24.02.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 09.03.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.