airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 der muliggør opførelse af nyt kombihus, Ukkusissat

6. marts 2020

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 06.03.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførelse af et nyt kombihus, som dels skal rumme en daginstitution og dels servicefunktioner for bygden med bad og vaskeri.
Dertil er formålet at muliggøre nyt boligbyggeri i området, hvorfor der udlægges ét nyt ledigt byggefelt.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Hent kommuneplantillægget her: KPT5.pdf