airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring - Nyt boligområde i nordlige Ilulissat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, der muliggøre boligbyggeri nord for Hotel Arctic, sendes hermed i 6 ugers offentlig høring.
23. marts 2020
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 23.03.2020 til og med 04.05.2020.

Kommuneplantillæggets formål
Forslaget til kommuneplantillægget bygger på en modtaget projektansøgning, der allerede har været i offentlig høring. I forslaget udlægges 13 byggefelter til etageejendom samt tæt-lavt byggeri. Alle med undtagelse af ét byggefelt er reserveret gennem den forgående projekthøring. Det sidste byggefelt vil alle borgere kunne søge, så vidt forslaget til kommuneplantillægget godkendes af kommunalbestyrelsen efter endt høring.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.05.2020.