airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektansøgning for boliger i delområde A21 i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for boliger i delområde 1200-A21, Niels Dorph-ip Aqquserna.
27. april 2020

Annonceringsperioden foregår fra den 27.04.2020 til og med 08.06.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for boliger i delområde A21 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
KJ Greenland ansøger om ændring af størrelse og antal på byggefelter i delområde A21, Ilulissat. Projektet forudsætter desuden en mindre ændring af delområdets afgrænsning.
Ændringen indebærer lidt færre byggefelter i forhold til den nuværende lokalplan A21.1, men med en anden placering og størrelse. Nogle byggefelter vil være større end de nuværende og nogle vil være mindre, idet der ønskes en variation af boligtyper med både rækkehuse, dobbelthuse og enfamiliehuse. Der ønskes udlagt 16 byggefelter. I delområdet skal opføres boliger i 1-2 etager med mulighed for forskudte planer.

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til boligområde i form af åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 27.04.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 08.06.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl