airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 17, der muliggør byggeri af nye boliger overfor Hotel Arctic i Ilulissat, er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.05.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
14. maj 2020

Se kommuneplantillægget her: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_ob/kpt-17_ilu-a31_boligomr_ob.pdf

Kommuneplantillæggets formål
Planen omfatter fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet, for at muliggøre ny bebyggelse til blandede boliger i form af enfamiliehus, dobbelthuse, rækkehuse og etagebebyggelse.
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra KJ Greenland A/S. Projektansøgning for opførelse af boligbebyggelse med åbent-lav og tæt-lav boligbebyggelse har været annonceret i perioden 9. januar 2020 til 20. februar 2020 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.
Da projektansøgningen blev ændret, således at det ene byggefelt blev udvidet til 3 etager med henblik på reservation af dette byggefelt til personaleboliger for Air Greenland A/S, blev annonceringen forlænget med perioden 24. februar 2020 til 9. marts 2020.
Avannaata Kommunia har efter vurdering af høringssvar givet arealreservation til KJ Greenland A/S til byggefelt nr. 3-13 og til Air Greenland A/S til byggefelt nr. 1.

Ledigt byggefelt
Samtidigt bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt. Byggefeltet annonceres ledigt i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.

Tids- og aktivitetsplan
14.05.2020: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
04.06.2020: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.