airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Takster for indlevering af skrot i Ilulissat ændres

Taksterne for indlevering af affald, skrot og lignende i Ilulissat skal ændres, og den nye brovægt i byen kan således tages i brug.
29. juni 2020
Priserne for indlevering af affald, skrot og lignende i Ilulissat, der i dag opgøres i kubikmeter, skal ændres fra og med den 1. juli 2020. Fra den dag vil indleveret affald og skrot gå over til at blive opgjort i tons, hvor en ny brovægt vil blive taget i brug.

Selvom brovægten blev købt sidste år, kunne det ikke umiddelbart tages i brug på grund af vedtagne takstblad, der kræver en behandling i kommunalbestyrelsen, før det kunne ændres.

Ændring af takstblad blev drøftet på kommunalbestyrelsesmødet i dag mandag den 29. juni, hvor økonomiudvalgets indstilling om ændringen af priserne blev godkendt.

Samtidig med ibrugtagningen af den ny brovægt vil virksomheder og andre, der indleverer skrot og affald, indlevere sorterede affald. Dermed vil ansatte i kommunen ikke længere blive nødt til at bruge kræfter på fejlsorterede indleveret affald, hvilket vil forbedre arbejdsforholdene for de ansatte ved forbrændingsanstalten.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl