airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Midler til fornyelser i byer og bygder

En brandbil til Qaanaaq og renovering af byens brandstation, indkøb af ATV’ere til otte bygder, et stort telt, der skal bruges til fiskerimessen, asfaltering af veje i Uummannaq samt køb af et køretøj til natrenovering i Upernavik. Det er kommende fornyelser, som kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmødet den 29 juni. Her gav kommunalbestyrelsen grønt lys til tillægsbevillinger på 6,8 millioner kroner, og 960.000 kroner blev hentet ved nedskæringer på bevillingerne i to afdelinger.
30. juni 2020

Beslutningen om indkøb af ATV’ere blev truffet på kommunalbestyrelsesmødet den 18. oktober 2019. 960.000 kroner til indkøb af ATV’ere blev fundet ved en omplacering i budgettet, hvor der skæres ned på bevillinger til Familie- og Udviklingsafdelingerne. Dermed bliver pedellernes arbejde på skolerne i bygderne Saqqaq, Qaarsut, Ikerasak, Saattut, Aappilattoq, Innaarsuit, Tasiusaq og Kullorsuaq lettere, når der skal transporteres vand, solar m.m.

Beredskabsområdet for Qaanaaq får tildelt 2.399.369 kroner og får dermed mulighed for at leve op til loven om redningsberedskab. Pengene skal bruges til indkøb af en ny brandbil og en A-sprøjte til 1.810.000 kroner, og resten af tillægsbevillingerne på 589.369 kroner skal bruges til renovering af byens brandstation samt til diverse nødvendigt udstyr.

To yderligere tillægsbevillinger, der blev behandlet som et punkt på dagsordenen, drejer sig om asfaltering i Uummannaq til 3 millioner kroner samt anskaffelse af et køretøj til natrenovationsarbejdet i Upernavik til 800.000 kroner.

Kommunalbestyrelsen godkendte endnu en tillægsbevilling på 600.000 kroner til køb af et stort telt, der skal bruges til messeudstillinger. Teltet skal tages i brug første gang til fiskerimessen, der skal afholdes i Ilulissat i dagene 6. til 8. oktober 2020.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl