airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektansøgning for fiskefabrik i Ukkusissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for en ny fiskefabrik i delområde 1505-B01, havne- og erhvervsområdet i Ukkusissat.
17. juni 2020

Annonceringsperioden foregår fra den 17.06.2020 til og med 29.07.2020.
Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for fiskefabrik i delområde B01 i Ukkusissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
Kommunen har modtaget en ansøgning fra Avannaa Fisheries om en ny fiskefabrik i delområde B01, som er udlagt til erhvervsmæssige formål herunder produktion, lager, kontor mm. Delområdet rummer bl.a. bygdens kajanlæg, tankanlæg og en Royal Greenland fabrik. Den sydlige del af området formes af en bugt, hvor mindre både og joller ligger til og kan hales op på stranden. Det ansøgte areal ligger ved denne bugt. Den eksisterende bygning B-316 ønskes revet ned, så der kan opføres en ny og større bygning med produktion, lager, kontor og personalefaciliteter på ca. 525 m2 i 2 etagers højde.
Projektansøgning:

http://kommuneplania.avannaata.gl/download/projektansoegninger/ukkusissat_b01_projektansoegning_fiskefabrik.pdf

 
Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.
Kriterierne for alternative projektforslag er, at anvendelsen skal være i overensstemmelse med delområdets overordnede anvendelse, at projektet skaber arbejdspladser for bygden, at det er realiserbart i forhold til miljømæssige, forsyningsmæssige og infrastrukturelle betingelser, og at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende forhold. Hvis flere projektforslag opfylder de nævnte kriterier lige godt, vil projekter, der indebærer tiltag med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning blive prioriteret højest.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om idé og anvendelse.
3. Overordnet tidsplan for udførelse.
4. Oplysning om eventuelle trafikale påvirkninger.
5. Oplysning om tekniske installationer og forsyning.
6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.


Tids- og aktivitetsplan

Fra den 17.06.2020 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.
Den 29.07.2020 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.


Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.