airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uummannaq museum midlertidigt lukket grundet fund af klannere

Uummannaq museum er midlertidigt lukket på grund af fund af amerikanske klannere. Museet er gået i gang med at bekæmpe insektangrebet.
7. juli 2020
Nationalmuseet kunne ud fra disse fremsendte billederfastslå, at der er tale om fund af amerikanske klannere.
Museet blev midlertidigt lukket den 17. juni, efter at der var blevet fundet de første klannere, og efter at de ansatte i museet havde konsulteret nationalmuseet i Grønland. Nationalmuseet kunne ud fra fremsendte billeder fastslå, at der er tale om fund af amerikanske klannere.

- Det mest angrebne genstand er et udstoppet moskushoved og et par kamikker, der lå frit på gulvet. Heldigvis var samlingerne i montrerne ikke angrebne, men vi måtte smide moskushovedet ud, fordi der var for mange klannerlaver på det, siger Arnaaraq Lange, forebyggelseskonsulent i Uummannaq og som arbejder som vikar på museet. Hun fortsætter:

- Klannerangrebet kan ikke siges at være stort, idet vi indtil videre kun har fundet enkelte klannere, levende larver og indtørrede larver på genstandene. Vi har således fundet klannere på syv nationaldragter, på to mandsdragter, på to kopier af Qilakitsoq-dragter, på en enkelt original Qilakitsoq-dragt samt på enkelte skindfor.

Opbevares i frysecontainere

Museet har nu været i gang med at opbevare de angrebne genstande i containerfrysere, for at gøre kål på klannerne. Museet har ud over nationalmuseet hentet råd fra konservatorer i Danmark og museet i Aasiaat, der tidligere har oplevet klannerangreb på museumsgenstandene.

- Vi er blevet godt rådgivet, og vi har fået at vide, at amerikanske klannere kan angribe skind og lægge æg på ben og træ, og vi skal derfor mindst frysebehandle museumsgenstandene i mindst en uge, for at være sikker på, at vi kommer klannerne og larverne til livs. Genstandene skal støvsuges og kommes i plastik, før de anbringes i frysecontaineren, og genstandene må først føres ind i museet halvanden måned efter opholdet i frysecontaineren som et led bekæmpelsen af klannerne. Vi regner derfor med at fortsætte med frysebehandlingen foreløbig indtil den 1. september. Derudover skal vi være påpasselige med at medbringe klannere og larver ind i museet, ligesom vi skal sørge for, at der bliver gjort hovedrent på museet, siger Arnaaraq Lange.

Amerikanske klannere stammer oprindeligt fra Nordamerika og spredte sig senere til Europa og nu også til Grønland. Denne klanner har især gjort skade på museer, hvor den kan ødelægge insektsamlinger og andre tørrede dyr, planter og frølagre. Andre klannere har senere spredt sig til private hjem, hvor de ernærer sig af tilfældige rester, døde insekter, hår, krummer og fuglefrø i gulvsprækker og lignende. Klannere tiltrækkes af ådsellugt.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Uummannaq museum

Sådan ser klannerens larve ud.