airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Avannaata Kommunia passer på persondata

Ved Avannaata Kommunia håndterer man dagligt mange former for personoplysninger, derfor er det vigtigt at sikre, at disse bliver håndteret korrekt og sikkert.
24. juli 2020

Ved Avannaata Kommunia håndterer man dagligt mange former for personoplysninger, derfor er det vigtigt at sikre, at disse bliver håndteret korrekt og sikkert.

Hvad er personoplysninger ?

”Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”

For at sikre at borgernes, og medarbejdernes oplysninger ikke falder i de forkerte hænder, har man ved Avannaata Kommunia afholdt workshops omhandlende persondata. I samarbejde med medarbejderne, og på baggrund af deres input, har man udarbejdet en handleplan for, hvordan man sikrer persondata.

Medarbejder inddragelsen sikrer et bredt medejerskab, da de hver især sidder inde med uvurderlig viden på hver deres område, om de dilemmaer og udfordringer der kan være, angående persondata.

Handleplanen omfatter uddannelse af personalet, med henblik på korrekt håndtering af persondata.

Handleplanen omfatter bl.a.

-          En overordnet IT-sikkerhedspolitik.

-          En politik for arkivering, sletning af persondata.

-          En politik for ”awarenes” (oplysninger og kampagner).

-          En politik for hvilke medarbejdere, der har adgang til hvilke oplysninger, og en jævnlig opfølgning på disse tilladelser, for at sikre at kun relevante medarbejdere har adgang til de nødvendige oplysninger.

-          En politik for fysiske foranstaltninger som at regulere adgangen kontorer, skabe og arkiver i alle de offentlige kontorer i kommunen.

Handleplanen er gældende for håndtering af persondata på alle kommunale arbejdspladser.

En samlet liste af alle foranstaltninger er derfor indsendt til Datatilsynet, der meddeler at anmeldelsen ikke giver anledning til bemærkninger, og derfor lever op til alle krav angående persondatasikkerhed.

 

Med venlig hilsen, Hanne Holm Andersen, Projektleder