airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad betyder bæredygtighed for dig?

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 18. oktober 2019 at kommunens nuværende vision skal ændres, så bæredygtighed fremadrettet bliver værdigrundlaget for kommunen. Siden da har Avannaata Kommunia arbejdet henimod at lave en ny strategi for planlægning, Planstrategi 2020, som skal sætte retningen for en mere bæredygtig udvikling af kommunen.
4. august 2020

Nu har vi brug for din mening. Kommunalbestyrelsen ønsker, at borgerne får indflydelse på den fremtidige planlægning. Derfor inviteres alle borgere over 18 år med fast bopæl i Avannaata Kommunia til at besvare et spørgeskema. Alle borgere, der besvarer spørgeskemaet, deltager samtidig i lodtrækningen om 25 gavekort á 500 kroner til Pilersuisoq samt en iPhone 11 Pro.

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan skabe de bedste vilkår for mennesker og miljø, både nu og i fremtiden. Det betyder at vi skal passe på vores ressourcer, så vi kan overdrage jorden i god behold til de kommende generationer. Bæredygtighed handler både om fysiske, sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige forhold. FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som Avannaata Kommunia vil bruge i fremtidens planlægning, hvor de passer ind i Kommunalbestyrelsens ønsker for fremtiden.

Avannaata Kommunia håber, at mange borgere vil besvare spørgeskemaet. Til efteråret 2020 kommer den nye planstrategi i 6 ugers offentlig høring.

Spørgeskemaet kan besvares her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=W4RNZT41U21J

Deadline: 1. september