airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag om aktivitetsplads ved grusbanen i Ilulissat

Lokaludvalget i Ilulissat ønsker at skabe rum for flere udendørs aktiviteter i Ilulissat. Derfor foreslås det nu at etablere en aktivitetsplads ved grusbanen over for hallen. Målet er at skabe mere liv i bymidten, skabe mødesteder og styrke grundlaget for sundhed og trivsel iblandt borgerne.
12. august 2020

Høringen foregår i perioden fra den 12.08-2020 til den 26.08-2020.

 

Projektet omfatter

Banen vil være et rekreativt område med mange anvendelsesmuligheder, der inviterer til flere forskellig former for sport og aktiviteter som for eksempel skateboarding og BMX og indeholder små bakker og fordybninger samt et udendørs siddemiljø. Der vil ligeledes være mulighed for at etablere en skøjtebane i vintermånederne. Derudover vil projektet, i fremtiden, kunne indeholde fitnessudstyr, en multibane til forskellige sportsgrene og en markedsplads.

Banens østlige del belægges med asfalt og termoplast, imens den områdets sydvestlige del fortsat vil være belagt med grus. Projektet er finansieret af lokaludvalgets projektmidler og vil ske i etaper. Første skridt er asfaltering og etablering af skatebanen.


For at sikre lokal forankring og engagement sættes projektet i en 14 dages nabohøring, førend det indledende anlægsarbejde påbegyndes.

 

Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.08-2020 kl. 12.


Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:


Avannaata Kommunia - Planafdelingen

Rådhuset, Postboks 1023, 3952 Ilulissat

Eller pr. email på adressen: plan@avannaata.gl