airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester forsvarer kommunens sagsbehandling

Selvom Avannaata Kommunia’s borgmester, Palle Jerimiassen, gerne er lydhør over for kritik af kommunens arbejde, mener han ikke, at al kritik er berettiget. Han forsikrer borgene om, at deres data behandles forsvarligt.
26. august 2020
Borgmester forsvarer kommunens sagsbehandling.
- Kommunen får nogle gange skæld ud for ikke at have styr på sagsgange generelt og bliver nogle gange kritiseret for ikke at have styr på borgernes personfølsomme oplysninger. Jeg kan forsikre borgerne om, at Avannaata Kommunia følger en sikker administrativ struktur, idet kommunen som den ene af to kommuner i Grønland har fået Datatilsynets godkendelse om, hvordan personfølsomme oplysninger skal behandles administrativt, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia og fortsætter:

- Offentlige myndigheder i Grønland, herunder kommunerne, skal indberette til Datatilsynet i Danmark om, hvordan personfølsomme oplysninger behandles administrativt. Det er kun to kommuner i Grønland - Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq - som har formået at lave denne indberetning til Datatilsynet. Med indberetningen blev det vist, at der er et samlet overblik over, hvordan sagsgange og særligt personfølsomme oplysninger behandles af kommunens medarbejdere.

Med indgåelsen af samarbejdet med Datatilsynet sikrer Avannaata Kommunia borgernes ret til beskyttelse af deres personoplysninger. Med andre ord iagttager kommunen borgernes rettigheder og beskytter personoplysninger.

Personale på kursus
- Borgerne skal have tillid til, at kommunen behandler personfølsomme oplysninger forsvarligt. Vores administrative personale har været på kursus og har stiftet bekendtskab med persondataloven, og vi har gjort tiltag, for at sikre borgernes internetbaserede dataoplysninger.

- I dag sker meget af sagsbehandlingen manuelt, hvilket kan sinke sagsbehandlingstiden noget. Men kommunen arbejder løbende videre med at forbedre de administrative processer ved sagsbehandlingen. Blandt andet vil Avannaata Kommunia indføre elektronisk journalisering og arkivering, som bliver et stort skridt for forvaltningerne i forhold til sagsbehandling og sikkerhed. Kommunen forventer at kunne være færdig med denne arbejdsproces i løbet af foråret 2021, siger borgmester Palle Jerimiassen.

Datatilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet gennemfører således tilsyn med Avannaata Kommunia, ligesom Avannaata Kommunia som dataansvarlig er forpligtet til at anmelde det til Datatilsynet i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Borgerne har ligeledes ret til reagere, hvis deres oplysninger har været omfattet af et sikkerhedsbrud, hvorefter de kan indbringe en klage til Datatilsynet og kan gøre krav ved at indbringe kommunen for domstolene som en civilsag.

Persondataloven blev sat i kraft i Grønland den 1. december 2016.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Arkiv