airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Strategi for bæredygtig planlægning i høring

Den 30. oktober blev Avannaata Kommunias nye strategi for bæredygtig planlægning, Planstrategi 2020, godkendt af Kommunalbestyrelsen og strategien sendes nu i seks ugers offentlig høring.
4. november 2020

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, udtaler:

”Med Planstrategi 2020 har vi sat en ambitiøs retning for de kommende års planlægning. Intentionen er at sikre, at vi som kommune lever op til vores ansvar for at handle ansvarligt og beskytte vores natur og ressourcer. Derfor har vi valgt at strategien baseres på bæredygtighedsprincipper og FNs verdensmål”.

Strategien beskriver Kommunalbestyrelsens målsætninger inden for både sociale, økonomiske, kulturelle, klima- og miljømæssige områder. FNs verdensmål for bæredygtig udvikling anvendes som redskab til at målrette indsatserne og bidrager til et globalt og langsigtet perspektiv på kommunens arbejde. Verdensmålene sigter mod 2030 og i perioden frem til da vil kommunen løbende gøre status for arbejdet med verdensmålene. Strategien danner i øvrigt udgangspunkt for revision af Avannaatas Kommuneplan 2021-2033.

Der ligger et stort inddragelsesarbejde til grund for strategien, som er blevet til i dialog med politikere, embedsmænd og samarbejdspartnere. Også kommunens borgere er blevet oplyst og inddraget via en spørgeskemaundersøgelse.

Med strategien har Avannaata Kommunia også fået en ny vision; ”Sammen om en bæredygtig udvikling”. Visionen markerer Kommunalbestyrelsens ønske om, at den fremtidige udvikling planlægges i fællesskab med borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere og frivilligsektoren.

Strategien er tilgængelig på grønlandsk, dansk og engelsk for at tilgodese internationale interessenter og udenlandske borgere.

Planstrategi 2020

Planstrategi 2020 er i høring fra den 4. november til den 16. december 2020. Spørgsmål vedrørende strategien kan rettes til Planchef Hanne Holm Andersen på hha@avannaata.gl eller AC-fuldmægtig Maria Blichfeldt Petersen på mabp@avannaata.gl