airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UNESCO-området bremser byudvikling mod syd

I sidste uge, blev kommunens udviklingsplan for Ilulissat Nord sendt i høring. Borgmester Palle Jerimiassen opfordrer til, at man åbner op for dialogen omkring udvikling af byen i sydlig retning.
10. november 2020

Som det ser ud lige nu, er mulighederne for at udvide byen i sydlig retning ved at være udtømte, da bufferzonen omkring UNESCO-området grænser op til den nuværende bygrænse.


-Jeg synes man skal arbejde for at realisere at man kan lave byudvikling mod syd. Der ligger selvfølgelig begrænsninger i UNESCO-området og bufferzonerne, men det synes jeg man skal være klar på at åbne en dialog om og myndighederne (selvstyret) skal være klar over at borgerne i Ilulissat gerne vil bygge i sydlig retning , siger Borgmester Palle Jerimiassen.

Selvstyret er i gang med at revidere fredningsbekendtgørelsen for Ilulissat Isfjord samt forvaltningsplanen for Ilulissat Isfjord, der begge udløber i år.

-        Vi skal være med i den revidering af fredningsbekendtgørelsen for Ilulissat Isfjord samt forvaltningsplanen for Ilulissat isfjord, da vi mener at de nuværende begrænsninger skal ændres til fordel for borgernes ønsker, siger Palle Jerimiassen.

I den forbindelse vil Avannaata Kommunia indkalde til et borgermøde, for at debattere de muligheder og begrænsninger, der er i forbindelse med UNESCO-området og dertilhørende bufferzone. Det er selvstyret der har ansvaret for fredningen og området status som verdensarvsområde.