airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Takstforhøjelser for dagtilbud på samtlige indkomstgrupper

Samtlige indkomstgrupper i Avannaata Kommunia kommer alligevel til at opleve takstforhøjelser på dagtilbudsområdet, hvor lav- og mellemindkomstgrupperne får minimale takstforhøjeler, mens højindkomstgruppen kommer til at bære de højeste takstforhøjelser.
21. december 2020
På kommunalbestyrelsesmødet den 4. december 2020 ønskede en enig kommunalbestyrelse, at der på administrationsniveau skulle foretages beregninger således, at lav- og mellemindkomstgruppen fritages for takstforhøjelser på dagtilbudsområdet, og at takstforhøjelserne kun skulle gælde for højindkomstgruppen.

Alligevel besluttede en enig kommunalbestyrelse på et ekstraordinært møde den 21. december 2020, at takstforhøjelserne skal ske for samtlige indkomstgrupper.

Dermed kommer lav- og mellemindkomstgruppen til at betale 4 til 33 kroner mere om måneden, mens højindkomstgruppen kommer til at bære de største takstforhøjelser på omkring 42 til 50 kroner mere om måneden.

Beregningerne på takstforhøjelserne er sket på baggrund af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 for dagtilbud til børn i førskolealderen, som klart forklarer, hvor lave og hvor høje udgiftsforhøjelserne må være for forskellige indkomstgrupper.

Se skalaen for fastsættelsen af taksterne i nævnte bekendtgørelse her: http://arkiv.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/2011/bkg/bkg_nr_03-2011_dk.htm

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl