airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Debat om kommunale fitness i Ilulissat

Skrevet af: Palle Jerimiassen (S), borgmester i Avannaata Kommunia

I forbindelse med den seneste debat omkring indkøb af udstyr til det kommunale fitnesslokale i Ilulissat, vil jeg gerne knytte nogle kommentarer, der kan belyse emnet og den politiske beslutning, der ligger til grund for dette. Jeg vil starte med at liste nogle faktuelle oplysninger om hallen i Ilulissat op.
22. december 2020

Hallen har et budget på omkring kr. 4.0 mio. som i grove træk er opdelt således:

·       Lønninger 69%

·       Driftsudgifter, vand, varme, el 12%

·       Varekøb 6%

·       Anskaffelse af materiel/inventar 7%

·       Reparationsudgifter 3%

·       Lejeindtægter 3%

Som det kan ses i budgettet, går næsten alle midlerne til lønningerne. Det ses også tydeligt i hallen, at hele bygningen og dermed tilhørende inventarer trænger til vedligeholdelse. 

Samtidigt har Økonomiudvalget tilbage i december 2019 besluttet, at fitnesslokalet fortsat skal drives af hallen i Ilulissat. Dermed gav kommunen også afslag på en ansøgning om at udleje fitnesslokalet. Kommunen ønsker således, at have fuld råderet over alle lokaler i hallen ift. at arrangere kommende større events som fiskerimesse eller ICC. 

 

Alle kommuner i landet driver direkte eller indirekte fitness, og jeg mener grundlæggende, at det er godt, at borgere har adgang til aktiviteter, som fremmer sundhed og trivsel i hverdagen. Ser vi igen på fitnessudstyret i hallen i dag, er det meste mere end 10 år gammelt. Der bliver derfor brugt en del ressourcer på, at vedligeholde udstyret, da det er meget slidt. Sidste år udskiftede personalet beklædning på alt udstyr, da det var hullet. Det blev udskiftet med stofbeklædning, som ikke kan renses af med sprit efter brug. Set i lyset af vores nuværende covid-19-situation, er dette ikke optimalt. Generelt set kan det siges, at udstyr og maskiner der er defekte, eller som ikke vedligeholdes, i sidste ende kan være til fare for brugerne. Derfor har kommunen også her en forpligtigelse for at opretholde en standard således, at hygiejne opretholdes, og ulykker undgås.

 

Kommunen er opmærksom på, at en privat aktør også driver fitness i byen og det, at der er et privat alternativ til kommunens er kun sundt. Kommunen drev dog allerede i forvejen fitness, da denne private aktør kom i gang med at tilbyde de samme aktiviteter. Det fremgår af kommunalfuldmagten, at kommunen kan etablere og drive idrætsanlæg, såfremt at disse er åbne for alle borgere.

For ikke at gå i en direkte konkurrence med det nye private udbud, har kommunen været påpasselig med ikke at yde nye rabatordninger, eller at udvide kommunens fitnessaktiviteter yderligere, på en måde, der kunne skabe en urimelig situation for den private. Det har således stået den private aktør frit for, at tilbyde nye og spændende aktiviteter og tilbud uden, at kommunen skulle komme med et modspil til dette. 

Der må maksimalt være 12 personer i fitness pga. covid-19. Jeg formoder, at cirka samme antal kan være i den private fitness. Der bor omkring 5.000 indbyggere i Ilulissat, jeg synes, at vores kapacitet for fitness er meget passende.

 

Dette ændre dog ikke ved, at kommunen ikke kan lade udstyret i fitnesslokalet forfalde. Og at de brugere der dagligt er i hallen har krav på at udstyret vedligeholdes og opretholder en vis standard. Dette er ikke meget anderledes end i resten af landet, hvor andre kommunale fitnesslokaler løbende eller med jævne mellemrum vedligeholder eller udskifter deres udstyr.

 

Beslutningen om at udskifte fitnessudstyret blev da også taget af en enig kommunalbestyrelse. Derfor undre det mig, at nogle medlemmer senere har udtrykt andre holdninger i diskussioner på de sociale medier. Jeg vil afslutningsvis pointere, at vi i Avannaata Kommunia har vi en stærk tradition for at støtte de lokale erhvervsdrivende. Dette skal vi naturligvis forsætte med, således at alle borgere og erhvervsdrivende kan tage aktiv del i udviklingen af kommunen.

 

Mvh.

 

Palle