airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsesmedlem trækker sig grundet uddannelse

Susanne K. Eliassen, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen på vegne af Siumut, har ønsket at trække sig fra kommunalbestyrelsen på grund af sin opkvalificering til uddannelse.
29. december 2020
Susanne K. Eliassen, der kommer fra bygden Innaarsuit ved Upernavik, er ved at opkvalificere sig til en uddannelse gennem Majoriaq og har derfor anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen.

Susanne Eliassen, der sidder i to udvalg og er stedfortræder i et andet udvalg, forklarede under det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 21. december, at hun under sin opkvalificering til uddannelse især har været udfordret i november og december måned, hvor der har været ekstra mange møder og hvor hun ikke mødte i skole. Dette har været afgørende for hendes beslutning om at trække sig fra kommunalbestyrelsen.

Thimothæus Petersen, der kommer fra samme parti og som har fået næstflest stemmer i Upernavik området ved sidste kommunalvalg, indtræder i kommunalbestyrelsen og i udvalg, som Susanne K. Eliassen er medlem af.

Susanne K. Eliassen udtræder af kommunalbestyrelsen den 1. januar 2021.

Thimothæus Petersen kommer fra Kullorsuaq.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl