airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale 2020/2021

Årsskiftet giver anledning til at se tilbage på året, der er gået, samtidig med, at det giver mulighed for at fremlægge nye planer.
4. januar 2021

Da det i år er valg til kommunalbestyrelsen, er det min sidste nytårstale på vegne af den siddende kommunalbestyrelse.

Det er nu tre år siden vi dannede Avannaata Kommunia.

Vi har brugt masser af kræfter for at få den nye kommune til at sætte godt i gang, samtidig med at vi iværksatte nye arbejdsgange.

Ikke mindst også at give den bedst mulige indsats for folkene fra Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Nogle af opgaverne har været udfordrende, men ser vi det som en helhed, har kommunedelingen kastet en række goder med sig.

Jeg er stolt af det opnåede, som vi har opnået i fællesskab.

Vi har styrket befolkningens inddragelse og medbestemmelsesret gennem styrkelsen i bygdebestyrelserne og ved etableringen af lokaludvalgene i byerne, nærdemokratiet er dermed blevet styrket.

Ved store ændringer af vores servicefunktioner og arbejdsgange i kommunen, har vi styrket borgerbetjeningen væsentligt.

Masser af byggeprojekter er igangsat og kører stadig, vores kommune er førende i fiskerierhvervet i vores land, og alle der kan arbejde har arbejde.

Vi vil ikke glemme året 2020, hvor Corona virus har ramt masser af folk.

Vi er i vores land heldigvis været forskånede for de værste, på grund af den gode indsats fra vores beredskabsstyrelse.

Erhvervslivet er hårdt ramt. Vi har haft langt færre turister i år samtidig med fiskepriserne er faldet.

Ikke mindst set i lyset af, at Avannaata Kommunia er det vigtigste turiststed i vores land, har turistoperatørerne, overnatningsstederne og spisestederne mistet millionvis af indtægter. Vores husflidskunstnere har også mistet indtægter.

Selv med disse store udfordringer er vores kommunale budget endt i balance med overskud.

Vi kan blive bedre til innovation, idet vi har måttet søge nye løsninger og været tvunget til at ændre arbejdsgange på grund af corona virus.

Vi er blevet bedre til samarbejde og passer bedre på os. Dette gode spor skal vi fortsætte med.

Vi skal sætte os i mål, at vi i samarbejde og ved at løfte i flok kører vores kommune bedst muligt, som er målet for Avannaata Kommunia.

Vi har som kommune et ansvar for at handle i forhold til klimaforandringerne. Klimaforandringernes følger mærker vi i vores hverdag.

Selvom det er fristende at nævne kommunalbestyrelsens mange planer, bliver jeg nødt til at prioritere.

En stor del af disse planer er kommunens udviklingsplan som blev færdiggjort i slutningen af året, og som vil være gældende for de næste 12 år.

Denne plan er sket i henhold til FN’s vedtagelse for bæredygtig udvikling, og har dermed visioner og værdier, der bygger på disse forhold, hvor kommunens handlinger vil ske i henhold til disse.

Udviklingen i fremtiden vil derfor ske i samarbejde med borgerne, erhvervslivet og frivillige organisationer.

Jeg skal fremlægge de vigtigste overskrifter i planen:

 • Planlægning på lang sigt

  I planlægning på lang sigt skal udviklingen ske efter fremtidige behov med udgangspunkt i bæredygtighed.

  -Innovation

  Udviklingen skal ske med tilpasning af behov og forhindringer de enkelte steder 

  -Kvalitet:

  For at opnå at god service er kendetegn for kommunen, skal service og kompetenceudvikling hos medarbejderne ske løbende.

 • Ansvarlighed

Vi skal løfte vores opgaver ansvarligt i henhold til borgernes forventninger.

 

Folkeskolen skal ikke kun give faglig løft, men skal også udvikle børnenes personlighed.

Den skal give dem sociale kompetencer og give dem redskaber til et liv i samfundet

Vi ønsker at skabe mobbefrie skoler.

I kommunalbestyrelsen mener vi, at eleverne skal lære at møde til tiden, respekt for pligter og en dannelse med respekt for medmennesker.

Skolerne har også et ansvar.

Ikke kun børnenes rettigheder skal læres, men også deres pligter.

Når jeg nu er på emnet eleverne, vil jeg orientere om, at vi arbejder for, at vores børn og unge får større indflydelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet i slutningen af året at oprette en børn og unges kommunalbestyrelse. 

Ved denne beslutning er det hensigten, at børnenes og de unges ønsker vil kunne realiseres bedre.

Vi skal blive ved med at arbejde for en bedre borgerservice, samt en bedre indsats, vejledning og støtte for udsatte borgere.

Vi vil sikre, at vi har gode tilbud.

Vi vil forbedre service i forhold til fysisk og psykisk hæmmede.

Når borgerne har behov for hjælp, skal vores medarbejdere arbejde i øjenhøjde og tage udgangspunkt i lighed, og vi ønsker at sikre, at udgangspunktet i løsningen af vores arbejde skal være, at mennesket ses som et helt menneske også i forhold til familien i socialforvaltningen.

I forebyggelsesarbejdet ønsker vi at reducere antallet af anbragte børn uden for hjemmet.

Her ønsker vi at sætte fokus på børnenes sikkerhedsnet, forældre og familien større opmærksomhed.

Vi vil styrke familieforvaltningen ved at forbedre og styrke indsatsen i forhold til vores svageste.

Da vi er nødsaget til at handle ud over det sædvanlige, har vi besluttet at udvide vores rejsehold til 6 personer.

Derved kan vi handle bedre i forhold til udsatte, seksuel krænkede og andre med akut behov.

Vi vil derved kunne handle langt bedre i sager, som børnetalsmanden og handikaptalsmanden har kritiseret os for.

Der vil blive udarbejdet bedre handleplaner for arbejdssøgende og unge, der ønsker at tage en uddannelse

Hvis vi skal nå vores mål, er det nødvendigt med et tæt og øget samarbejde med arbejdsgiverne og de øvrige offentlige arbejdsgivere.

Erhvervslivet danner basis for udvikling af kommunens økonomi.

Derfor er det vigtigt i vores planlægning at give de bedste rammer for erhvervsudviklingen.

Jeg plejer at sige, når det går godt i fiskeriet, så har kommunen en god økonomi, idet der udbetales over 500 millioner kr. til vores fiskere.

Fiskerne er med til at fremme butikkernes økonomi gennem deres forbrug.

Også i byggebranchen går det godt. Selvom der er gang i byggeriet i vores kommune, har vi et par udfordringer.

Om sommeren mangler vi arbejdskraft i byggeriet.

Nord for Ilulissat er byggeriet til stadighed også udfordret.

Jo længere vi kommer nordpå jo sværere er det med licitationen.

 

Til stor glæde og gavn for vores borgere er foreningerne godt placeret i kommunens kultur og fritidsforvaltning.

Vi vil styrke arbejdet omkring foreningsarbejdet og de frivilliges indsats, således at de til alle tider vil kunne give de bedste tilbud og et godt fundament i deres arbejde.

 

Vores natur er unik. På grund af kulturen i Nordgrønland er Avannaata Kommunia blevet den største turistattraktion i hele Grønland. Vi skal stadigvæk gøre en indsats for at bevare positionen.

I denne målsætning skal prisen ikke være naturen eller befolkningen de enkelte steder.

Vores destinationer skal være kendetegnet ved, at vi bygger på bæredygtighed i turismen.

Rejser med ansvarlighed, beskyttelse af naturen, vores levevis og kultur i Nordgrønland, der bygger på respekt skal være grundlaget for turismeerhvervet.

I alle steder skal byggebranchen udvikles, hvis fiskerierhvervets muligheder skal udnyttes bedst muligt.

Disse kan realiseres ved havneudbygning, boligbyggeri og institutionsbyggeri i større omfang.

I Avannaa har vi masser af resurser, der har stor økonomisk værdi, som vi ønsker at udnytte bedst muligt. Den merværdivækst, der skabes her i kommunen, skal bruges her til finansiering af udviklingen.

Jeg tror fuldt og fast på, at en finansiering af udviklingen af Avannaa vil være den bedst mulige finansiering til Grønlands udvikling.

 

Lufthavnsbyggeriet er godt i gang. Vi har masser af opgaver til dens åbning i oktober 2024. Det skal ikke være sådan, at vi først får travlt, når den er åbnet, nej.

Vi skal turde at gå i gang med udviklingsarbejdet.

Vi skal satse på, at når lufthavnen er åbnet, så vil den være til gavn for både kommunen og for hele Grønland.

Til de unge retter jeg en direkte henvendelse. Jeg ønsker at have jer med. Vi har brug for jer. Det er jer, der skal tage roret for vores samfund. I er generationen, der skal lave ændringer og retning.

I er dem, der kommer til at forme og skabe større lighed. Kom nu og vær med. I kan. Vi har brug for jer til at være med til at løfte.

Jeg har store forventninger til Avannaata Kommunias fremtid. I aktive borgere og som ønsker udvikling, vi skal realisere målsætningerne i fællesskab.

Borgerne i Avannaata Kommunia, medarbejdere og landsmænd i hele landet, på vegne af kommunalbestyrelsen ønsker jer alle et godt nytår.