airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forøgelse af personale samt omstrukturering af fritidshjem i Ilulissat

Kommunalbestyrelsen har godkendt Forvaltningen for Lærings indstilling, om at man øger pædagog normeringerne med én i henholdsvis “Aleqa” og “Nanoq”. Opnormeringen skal sikre at pædagogerne får bedre tid til børnene.
5. januar 2021

Fritidshjemmene varetager i dag flere funktioner. De fungerer som børnehave, fritidshjem og dagtilbud i forbindelse med skoleferier. Hvor de tidligere kun fungerede som fritidshjem. I dag modtager de førskolebørn et halvt år før skolestart, for at sikre skoleparathed, og tager sig af børn hele dagen, og ikke blot efter skoletid. Derfor indebærer en del af omstruktureringen også, at fritidshjemmene skifter navn fra ”fritidshjem” til ”MAKO” (Meeqqerivik Atuareernerup Kingorna Ornittagaq/Børnehaven som også er en Fritidsordning for skolebørn)

I dag er lederne regnet ind i det normerede personale der er på stuerne, det betyder at når lederne har andre opgaver, end de rent pædagogiske, mangler der faktisk en pædagog. Det nye tiltag skal sikre at lederne kommer til at have mere tid til at kunne klare de administrative opgaver, og man vil kunne forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Tekst: Nikolaj Sander