airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ulovlig kørsel i vandspærrezonen

På trods af adskillige påmindelser om at det er strengt forbud, er der fortsat folk, der bliver ved med at køre snescooter i vandspærrezonen.
18. februar 2021

 

Beredskabet har desværre måtte konstatere, at nogle snescooterkørere ikke respekterer vandspærrezonen. Det absolut nødvendigt, at vandspærrezonen respekteres, af hensyn til miljøet og den potentielle risiko for folkesundheden.

Bestemmelser vedr. anvendelse af motordrevne transportmidler og redskaber i vandspærrezoner er reguleret i § 28 Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Samt selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013, om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.

Overtrædelse af  §5,  §6 stk. 1-4, §7 stk. 1&2 og §8 kan medføre bøde og/eller konfiskation.

En stor del af området omkring Ilulissat er ligeledes UNESCO verdensarvsområde. I det fredede UNESCO område er det som udgangspunktet heller ikke tilladt at anvende motoriserede befordringsmidler.

Avannaata Kommunia er tilsynsførende myndighed i forhold til overholdelsen af ovennævnte bestemmelser. Kommunen påbyder derfor alle som kører med snescooter at stoppe med at køre i vandspærrezonen i Ilulissat og i det fredede UNESCO område. Kommunen henviser derfor samtlige snescooterkører til at anvende kørselskorridoren gennem kløften og ud til Kangia, som kan ses på vedlagte kort.

Hvis I har spørgsmål kan I altid kontakte Tekniskforvaltningen i Ilulissat.


Tekst: Nikolaj Sander

Mail: niks@avannaata.gl