airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Avannaata Kommunia har fået ny strategi og vision: ’Sammen om en bæredygtig udvikling’

På kommunalbestyrelsesmødet den 20. februar 2021 blev Planstrategi 2020 endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen. Foruden at være et oplæg til revision af Kommuneplanen, er Planstrategi 2020 også et politisk prioriteringsværktøj, som beskriver Kommunalbestyrelses visioner inden for både socialområdet, det tekniske område, økonomi, erhvervsudvikling og læring.
22. februar 2021

Som noget nyt har kommunen valgt at integrere FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. FN's verdensmål er 17 internationale mål, som har til formål at sikre, at alle verdens lande bidrager til en mere holdbar fremtid, hvor hverken natur eller mennesker lider overlast.

Planstrategi 2020 indeholder 10 indsatsområder, som vil få særligt fokus i de kommende år. Det betyder blandt andet et øget fokus på affaldshåndtering og miljø, adgang til vand og sanitet, gode rammer for børns læring og gode beskæftigelsesmuligheder.

Herudover indeholder strategien også fire værdier, som kommunalbestyrelsen har besluttet skal være kendetegnende for kommunens arbejde. Værdierne er:

  • Langsigtet planlægning: Vi vil tænke langsigtet og bæredygtigt med omtanke for fremtidens behov
  • Nytænkning: Vi vil finde nye løsninger tilpasset de lokale behov og udfordringer
  • Kvalitet: Vi vil styrke serviceniveauet og de ansattes fagligheder, så høj kvalitet bliver kendetegnende for kommunens arbejde
  • Ansvarlighed: Vi vil handle ansvarsfuldt og leve op til borgernes forventninger

Nu skal målsætningerne realiseres og første skridt på vejen er en delrevision af Kommuneplanen.

Derudover har kommunalbestyrelsen også oprettet en Bæredygtighedsafdeling, som skal hjælpe kommunens afdelinger med at opfylde målsætningerne og sikre, at kommunens arbejde er i overensstemmelse med FN's Verdensmål.

 

For spørgsmål, kontakt:

Planchef Hanne Holm, hha@avannaata.gl eller

Projektleder for Bæredygtighed, Maria Blichfeldt Petersen, mabp@avannaata.gl

Foto: Nicola Abraham