airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 22, der muliggør anlæggelsen af en ny fiskefabrik i Ukkusissat, er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 23.02.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
23. februar 2021

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra Avannaa Fisheries ApS. Projektansøgningen for opførelse af en ny fiskefabrik har været annonceret i perioden 17. juni 2020 til 29. juli 2020 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Kommuneplantillægget har til formål at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af det eksisterende erhvervsområde ved at udlægge et nyt byggefelt samt detaljerede bestemmelser, som fastlægger rammerne for opførelsen af Avannaa Fisheries‘ nye fabrik.

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Kommuneplantillæg nr. 22: https://kommuneplania.avannaata.gl/media/3238/kpt-22-ukk-1505-b01-ob_kal_dk.pdf