airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Poolområde og anløbsbro ved Hotel Icefiord i høring

Hotel Icefiord har ansøgt om tilladelse til at udvide deres terrasse med bl.a. et poolområde, en gangbro og en anløbsbro.
26. februar 2021

Ansøgningen omfatter et poolområde med opvarmet saltvandspool. En bygning med toilet, omklædning og sauna. Samt en renovering af den gamle mole, der skal forsynes med en tidevandstrappe, så det bliver muligt at lægge til med både.

 

I annonceringsperioden er det muligt for borgere og erhvervsliv at indsende alternative projektforslag, eller komme med bemærkninger til det annoncerede forslag. Alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden det afgøres om der gives arealreservation til det modtagne projektforslag.

Alternative projektforslag skal opfylde kriteriet: Anvendelsen skal være hotel- og restaurationsvirksomhed eller lignende, samt aktiviteter der knytter sig hertil, og at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende forhold.

Der er annonceringsperiode 12.02.2021 – 26.03.2021 klokken 16.00

https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/hoeringer/
Tekst: Nikolaj Sander

Niks@avannaata.gl