airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Håndslag på etablering af Kofoeds Skole i Ilulissat

Avannaata Kommunia ønsker at udvide sit arbejde med de mest udsatte voksne. Det er baggrunden for, at borgmesteren i Avannaata Kommunia og forstander på Kofoeds Skole i Nuuk i fredags gav håndslag på etablering af en afdeling af Kofoed Skole i Ilulissat.
2. marts 2021
Borgmester Palle Jerimiassen og Gundmundur "Gujo" Thorsteinsson, forstander på Kofoeds Skole i Nuuk, har givet et håndslag etablering af en Kofoeds Skole i Ilulissat.
- Sagsbehandlerne i socialforvaltningen har gennem deres arbejde været vidne til, at de mest udsatte voksne klienter gang på gang møder nederlag, når de bliver afvist på arbejdsmarkedet. Nu går vi et skridt videre og vil yde hjælp til selvhjælp, hvor de udsatte kan få et helle med aktiviteter, så de får mulighed for at blive afklaret med deres liv. Derfor har vi givet et håndslag på etablering af en afdeling af Kofoeds Skole i Ilulissat, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia.

Avannaata Kommunia’s dialog med Kofoeds Skole’s afdeling i Nuuk om muligheden for etablering af en afdeling i Ilulissat har stået på siden efteråret sidste år. Under afdækningsarbejdet erfarede kommunen blandt andet, at Ilulissat med 17 procent står for det højest antal personer, der flytter fra Grønland til Danmark efterfulgt af tilflyttere fra Nuuk med 14 procent.

Fremlægges efter valget

- Vi er ved at danne os et overblik over, hvor stort behovet for en skole som Kofoed Skole er. Klienterne har ud over tilbuddet om sociale ydelser mulighed for at komme i behandling i Allorfik, og for få måneder siden fik vi etableret et herberg. Vi ønsker nu at etablere Kofoeds Skole, fordi behovet er der, og fordi erfaringerne taler for, at denne mulighed giver bedre resultater, end at klienterne skal modtage ydelser fra det offentlige, siger borgmesteren.

Borgmesteren oplyser, at et endeligt oplæg om etableringen af Kofoeds Skole vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen efter valget. Indtil da vil Forvaltningen for Familie og Erhvervsafdelingen færdiggøre deres afdækningsarbejde.

Gudmundur ”Gujo” Thorsteinsson, forstander på Kofoeds Skole i Nuuk, har i de seneste dage opholdt sig i Ilulissat, og har ud over at føre dialog med kommunen, dannet sig et overblik over mulighederne for de mest udsatte i byen. Han fortæller, at Kofoed Skole i København siden grundlæggelsen i 1928 har åbnet skoler i Danmark og Grønland, hvor Kofoeds Skole i Nuuk åbnede som et fondsstøttet projekt den 1. december 2015 og har siden 1. januar 2019 været en selvejende institution med driftstilskud fra Kommuneqarfik Sermersooq. Yderligere har Kofoeds Skole i København været med til at åbne op mod 25 afdelinger i Øst- og Centraleuropa.

- Jeg er begyndt at tro på hjælp til selvhjælp. Det vil være en kæmpe samfundsmæssig politisk sejr, hvis alle i samfundet kan bidrage til at hjælpe de mest udsatte, så vi kan få skabt et sted, hvor der er ro og et forum, som kan danne grundlag for en forbedret livskvalitet, særligt når flere og flere unge bliver en del af eleverne. Det er ikke et problem, vi skal løse, men en opgave, vi skal løse sammen, mener Gudmundur ”Gujo” Thorsteinsson.

Kofoeds Skole er en selvejende organisation, der arbejder ud fra holdningen om den kristne næstekærlighed og solidaritet, der ikke forkyndes i ord, men vises gennem varme og respekt i alle skolens aktiviteter.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl