airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgere med køretøjer bedes vise hensyn

Borgere med køretøjer opfordres til at vise hensyn i trafikken og med bilos fra køretøjer i tomgang.
15. marts 2021

I henhold til færdselslovens grundregler påmindes det herved, at alle brugere af motordrevne køretøjer heriblandt brugere af snescootere om særligt at optræde hensynsfuld og udvise agtpågivenhed, således der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre. Hensynet gælder også for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Henvendelsen er begrundet med borgernes ønske om tryghed og ønske om at undgå luft forurening af bilernes udstødning.

Forvaltning for Teknik, Ilulissat