airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valgret til bygdebestyrelsen

For at kunne stemme til Bygdebestyrelsen skal du været optaget på valglisten.
12. marts 2021.
15. marts 2021
Betingelserne for at blive optaget på valglisten er:
a) man skal have dansk indfødsret,
b) man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen,
c) man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og
d) man må ikke være umyndiggjort
Valgbestyrelsen optager dog efter særlig begæring visse personer på valglisten. Det gælder personer som ikke opfylder bopælsbetingelsen i c) jf. § 24. Det drejer sig om følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og disse personers samlevende ægtefæller, hvis personerne i øvrigt opfylder førnævnte betingelser a)-d):
1. Personer, der opholder sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed.
2. Personer, der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde.
3. Personer, der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland.
4. Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
5. Personer, der opholder sig uden for Grønland og som i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer.
De nævnte personer og ægtefæller kan dog kun optages på valglisten, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregistret i Grønland i mindst 2 år. Ugifte samlevende sidestilles som samlevende ægtefæller hvis de inden udrejsen har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold.
Hvis du ikke har fast bopæl i Grønland, men opfylder ovenstående krav, skal du anmode om optagelse på valglisten for at bevare din stemmeret. Dette gøres ved at udfylde denne blanket, og sende den til avannaata@avannaata.gl

Anmeldelse af kandidater

I henhold til valglovens § 13-17 kan valgberettigede personer opstille til Bygdebestyrelsen for et parti, som enkeltkandidater eller som enkeltkandidater i kandidatforbund.

Kandidater der opstiller for et parti
Partiernes kandidatanmeldelen skal indleveres til kommunens valgbestyrelse (Ikke til den lokale afstemningsleder) senest den 23. marts kl. 12.00.
- Partiernes kandidatanmeldelse til Bygdebestyrelsen: Hent blanket 

Kandidater der opstiller uden for et parti
Kandidatanmeldelser som enkeltkandidater eller som enkeltkandidater i kandidatforbund skal indleveres til kommunens valgbestyrelse (Ikke til den lokale afstemningsleder) senest den 23. marts kl. 12.00. For at stille op uden for et parti kræver det mindst 40 stillerunderskrivere.
- Kandidatanmeldelse til Bygdebestyrelsen udenfor partierne: Hent blanket

Afstemningssteder
Afstemningssteder og afstemningsledere i Avannaata Kommunia finder du her: Hent listen