airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Strukturplan for Ilulissat Nord endeligt vedtaget

Strukturplanen er blevet vedtaget af økonomiudvalget. Planen beskriver de fremtidige udviklingsmuligheder af Ilulissat i nordlig retning.
31. marts 2021


Planens Formål

Udviklingsplanen har til formål at fastlægge rammerne for byens udviklingsmuligheder nord for den eksisterende by, særligt området omkring vandsøen og Nordre Næs. Planen klarlægger både de allerede eksisterende muligheder, og de muligheder for udvikling som den kommende lufthavn vil afstedkomme. Strukturplanen kommer til at fungeret som et værktøj, der skal skabe et fælles grundlag for den fremtidige udvikling, til gavn for byen, kommunen samt andre, der ønsker at involvere sig i Ilulissats og Avannaata Kommunias fremtid og vækst.Planens indhold

Planen beskriver mulighederne for byudvikling af Ilulissat i nordlig retning. Der udlægges blandt andet principper for en forbedret infrastruktur, herunder en alternativ lufthavnsvej. I planen udlægges nye erhvervsområder og havn nær lufthavnen, mens der ligeledes udlægges boligområder og centerområder, blandt andet med muligheder for nye hotelbyggerier. Mulighederne afdækkes for byudvikling nu og ved en ændring af grænsen for vandspærrezonen, og ved nedlæggelse af dumpen.


Det videre forløb
Med udviklingsplanen som udgangspunkt vil kommunalbestyrelsen kunne indgå i dialog med selvstyret og sætte gang i fremtidens byudviklingsprojekter i samarbejde med både offentlige og private investorer.
Planen er ikke bindende i detaljer, men skal snarere ses som retningslinjer for fremtidig udvikling af byen. Hver enkelt fremtidig delområdeplan vil fortsat skulle i offentlig høring hvor for sig.Strukturplanen kan findes her