airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valgresultater fra bygdebestyrelsesvalg

7. april 2021

Hent valgresultater her

Indsigelse kan ske, og skal fremsættes skriftligt og skal være ledsaget af en kort begrundelse. Indsigelse skal indleveres senest 7 dage efter valgets afholdelse og skal ske til afstemningslederen på vedkommende afstemningssted.