airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Optællingen af stemmer foreløbig godkendt

Avannaata Kommunia’s valgbestyrelse har i dag foreløbigt godkendt optællingen af stemmer, som er afgivet ved kommunalvalget den 6. april. De optalte stemmer offentliggøres på kommunens hjemmesiden, hvor der gives mulighed for indsigelse i en uge.
8. april 2021
- Valgbestyrelsen har i dag foreløbig godkendt optællingen af stemmer, der nu offentliggøres på hjemmesiden, hvor borgere får mulighed for at gøre indsigelse i en uge. Hvis der ikke er indkommet indsigelser, bliver de afgivne stemmer officielt godkendt fra kommunens side, og derefter udarbejder valgbestyrelsen en valgbog, hvor kopien indsendes til Valgnævnet, som har til opgave at afgøre det endelige resultat af valget, siger Palle Jerimiassen, der sidder på borgmesterposten i Avannaata Kommunia, indtil den nye kommunalbestyrelse ifølge valgloven påbegynder sin valgperiode den 1. maj.

Hent listen over de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter her.

Enkelte kandidater ved valget samt enhver vælger i pågældende valgkreds kan fremsætte skriftlige indsigelser mod gyldigheden af valget. Indsigelsen samt begrundelse indleveres senest syv dage efter valgets afholdelse til afstemningslederen på vedkommende afstemningssted.

Siumut beholder fortsat sine ni pladser i kommunalbestyrelsen, Inuit Ataqatigiit får forøget sine to pladser med en ekstra plads i kommunalbestyrelsen, Atassut gik tilbage fra tre pladser til to pladser, mens Demokraterne beholder deres ene plads som hidtil, og endelig beholder Naleraq sine to pladser i kommunalbestyrelsen.

Borgmester Palle Jerimiassen, der blev genvalgt med 338 stemmer, blev overhalet af partifællen, Minik Høegh-Dam, der fik 406 stemmer.

Nye ansigter i overtal
Nye ansigter er i overtal i den nyvalgte kommunalbestyrelse i Avannaata Kommunia. Ti nye medlemmer kommer ind, syv nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsætter, mens seks nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke opnåede genvalg.

De ti nye kommunalbestyrelsesmedlemmer er Knud Kleemann, Atassut, Niels Davidsen og Jens Ole Nathanielsen, begge fra Inuit Ataqatigiit, Jens NapãtôK’, Naleraq samt Margrethe Christensen, Minik Høegh-Dam, Jørgen Kruse, Inuutersuaq Løvstrøm, Elisabeth Nielsen og Ane Qujaukitsoq, alle seks fra Siumut.

De syv nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der fortsætter i kommunalbestyrelsen, er Aqqalu Clasen Jerimiassen, Atassut, Lena Ravn Davidsen, Demokraterne, Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Naleraq samt Sakio Fleischer, Palle Jerimiassen og Jakob Petersen, alle tre fra Siumut.

Seks nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind i kommunalbestyrelsen er Karl Markussen, Atassut, Ane Marie Møller Andersen, Siumut, Jens Kristian Therkildsen, Siumut, Regine Bidstrup, Inuit Ataqatigiit samt Aqqaluk Heilmann og Ole Danielsen, begge fra Naleraq.

Selvom Jens Kristian Therkildsen, Siumut, fik 104 stemmer og dermed fik flere stemmer end sin partifælle, Ane Qujaukitsoq, der fik 95 stemmer, blev sidstnævnte valgt ind på et kredsmandat i Qaanaaq.

Fire tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg, er Ane Lone Bagger, Jørgen Kristensen, Jens Danielsen samt Susanne K. Eliassen, der alle repræsenterede Siumut.

På nedenstående liste over de nye medlemmer i kommunalbestyrelsen ses antallet af stemmer, de enkelte medlemmer er blevet valgt ind på.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl

Illustration: Valg.gl