airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Køb af værksted muliggør brandstation i Qaanaaq

Kommunens køb af et tidligere værksted i Qaanaaq muliggør en realisering af en ny brandstation i byen hurtigere end forventet. Materialet, der skulle have været anvendt til en ny brandstation, vil dermed kunne bruges til andre fornødenheder i bygderne.
13. april 2021
Dettidligere værksted, der har kostet 900.000 kroner, skal renoveres og ombyggestil ny brandstation.

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har på sit ekstraordinære møde den 26. marts godkendt køb af et tidligere værksted i Qaanaaq, som kan renoveres og bruges som brandstation i byen. Kommunen erhvervede værkstedet for 900.000 kroner.

Oprindelig afsat 2 millioner kroner
Kommunen havde oprindelig afsat 2 millioner kroner til en ny brandstation med en bevilling i 2021, idet den nuværende bygning, der bruges som brandstation, er for lille, nedbrudt og utæt.

Kommunen vurderede imidlertid, at et nybyggeri i Qaanaaq er omstændeligt og dyrt. Samtidig erkendte kommunen, at opførelsen af en helt ny brandstation ikke vil kunne ske i indeværende år og heller ikke kunne realiseres inden for bevillingen.

Derfor anses tilbuddet om køb af det tidligere værksted belejligt. Værkstedet vurderes som et hensigtsmæssigt køb, idet en renovering af bygningen på kort sigt vil forbedre brandstationsforholdene markant.

Det tidligere værksted er på i alt 330 kvadratmeter og består af et tømrerværksted, garage, lager samt fire soveværelser. I købsprisen indgår olietank, vandtank og diverse løsøre samt en række maskiner og værktøj, som kan være praktiske i renoveringsarbejdet samt generelt i Qaanaaq.

Efter købet af værkstedet vil der være væsentlige midler tilbage, der kan bruges til renoveringsarbejde og ombygning til en ny brandstation. Derudover vil konstruktionsmaterialet til en ny brandstation, der befinder sig i Qaanaaq, kunne anvendes til eksempelvis bådværksted, som efterspørges i flere bygder.

For at sikre sig, at kommunen ikke overser bestemte forhold, vil den nærmeste nabo til bygningen inddrages i en nabohøring.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Panigpak Daorana