airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sonderende møde med to amerikanske embedsfolk

Forvaltning for Læring havde et møde med to amerikanske embedsfolk, hvor der også blev drøftet muligheder for samarbejde inden for undervisning i folkeskolen.
4. maj 2021
Fra venstre: Rie Johansen, fagchef for dagtilbud, Ane S.Hansen, fagchef for skoleområdet og MISI-Avannaa, Aka Grønvold, direktør forForvaltning for Læring, Cynthia Brown, ansat ved USA’s ambassade i Danmark, EavanCully, ansat på USA’s konsulat i Nuuk samt Karl Otto Iversen, læringskonsulent. 
De to amerikanske embedsfolk, Eavan Cully, der er ansat på USA’s konsulat i Nuuk, hvor hun varetager offentlige anliggender, og Cynthia Brown, der er ansat ved USA’s ambassade i Danmark og varetager landets offentlige anliggender, havde et møde med fire embedsfolk i Forvaltningen for Læring.

- Mødet var af sonderende karakter og mundede ud i, at begge parter er villige til videreføre drøftelser af samarbejdsmuligheder, der kan bidrage til at forbedre bestemte områder i undervisningen i folkeskolen. Vi har interesse i at kigge nærmere på, hvordan vi kan forbedre fjernundervisningen yderligere, eksempelvis ved at vi bliver støttet op i forhold til det tekniske. Vi drøftede også muligheden for at udveksle virtuelle venskaber mellem jævnaldrende klasser, hvor sproget bliver engelsk, siger Aka Grønvold, direktør for Forvaltning for Læring.

De to amerikanske embedsmænd rejser for tiden rundt i Grønland og undersøger forholdene inden for førskole- og folkeskoleområdet. De kunne fortælle, at de har erfaringer med forskellige udvalg af programmer, som de tilbyder rundt omkring i verden.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl