airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Opkvalificering af sagsbehandlere

I et samarbejde mellem danske og grønlandske kommuner har seks socialrådgivere fra Danmark de seneste fire måneder været på besøg i Avannaata Kommunia, for at opkvalificere deres grønlandske kollegaer.
14. juni 2021

Opkvalificeringen er foregået gennem sidemandsoplæring, og der har været to socialrådgivere i henholdsvis Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Qaanaaq har haft et andet forløb, grundet sproglig forskellighed.

”Det er et samarbejde mellem danske og grønlandske kommuner, der løber frem til 2023. Forløbet med socialrådgiverne er en del af nummer to indsats, ud af de 16 anbefalinger”, fortæller Karen Lund Fleischer, fagchef i Forvaltning for familie.

2. Det tværfaglige samarbejde mellem sagsbehandlerne og sundhedsplejerskerne/jordemødrene

skal styrkes, så tegn på mistrivsel og omsorgssvigt opdages og handles på endnu tidligere.

De 16 anbefalinger er udarbejdet af en grønlandsk-dansk arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Social og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet samt en repræsentant for de grønlandske kommuner. Arbejdsgruppen har i perioden oktober 2019 – august 2020, rejst rundt i Grønland og indsamlet input i de fem kommuner. På den baggrund har de udarbejdet en rapport, der er kommet med 16 anbefalinger.

 

Indsatsen er koordineret af selvstyret, og et lignende projekt har fundet sted i alle grønlandske kommuner.

”Resultatet er, at vores sagsbehandlere bliver bedre og grundigere til at sagsbehandle, som resulterer i, at borgerne får den rette hjælp hurtigere. Der har været særligt fokus på underretninger, hvad der skal underrettes om, og hvornår. Derudover har vi også styrket samarbejdet med politi, sygehus, familiecenter, skoler og daginstitutioner, så alt i alt har vi fået et bedre redskab” fortæller Karen L. Fleischer.

Indtil videre er forløbet afsluttet, de rejsende sagsbehandlere overtager funktionen med opkvalificering af sagsbehandlere i kommunen.

Næste indsatspunkt vil være familiecentrene i september, med lignende opkvalificering af familiebehandlere, gennem sidemandsoplæring af familiebehandlere fra Danmark.