airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C15 i Ilulissat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 ”Centerområde ved Kredsretten” i Ilulissat er godkendt af Teknisk Udvalg på mødet d. 4. juni 2021 og udsendes i offentlig høring.
22. juni 2021

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet på baggrund af et projektforslag fra Hotel Icefiord, som har været annonceret. 

Hotel Icefiord ønsker at opføre en pool og en servicebygning med bl.a. toilet, sauna og teknikrum. Desuden ønsker de at renovere den gamle anløbsbro og opføre en gangbro mellem denne og hotellet.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 24 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.6.2021 til og med 30.07.2021.

Kommuneplantillæggets formål

Målet med planen er at sikre, at der er mulighed for at udvide hotelfaciliteterne i området, at den gamle anløbsbro kan tages i brug og samtidig sikre et sammenhængende byområde.

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 30.07.2021.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plan@avannaata.gl.