airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fornyet høring: Projektansøgning for boliger i delområde A21 i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et ændret projektforslag for boliger i delområde 1200-A21, Niels Dorph-ip Aqquserna.
30. juni 2021

Annonceringsperioden foregår fra den 30.06.2021 til og med 11.08.2020.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

KJ Greenland A/S ansøger om byggefelter til en variation af enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse i 1-2 etager, i alt 29 boliger. I dag er der med lokalplan A21.1 allerede udlagt 18 byggefelter i til tæt-lav boligbyggeri i samme område. Det ansøgte projekt kræver dog en ændring af plangrundlaget, da placeringen af byggefelterne ikke stemmer overens med lokalplanens bebyggelsesplan.
Projektforslaget har tidligere været annonceret, og på baggrund af de indkomne høringssvar har ansøger ændret projektet. Teknisk Udvalg har valgt at udsende det ændrede projekt i en fornyet annoncering. Projektets antal af byggefelter er reduceret og placeringen af dem er ændret, så der skabes bedre plads omkring skiklubbens klubhus, og et areal vest for andelsboligerne friholdes også for bebyggelse.
Ændret projektforslag: https://kommuneplania.avannaata.gl/media/3453/projektforslag-a21.pdf  

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag. Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriterierne for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være tæt-lav boligbebyggelse, bebyggelsen skal placeres indenfor Delområde A21’s nuværende afgrænsning og det nærmeste område vest for andelsboligforeningen Tassa skal friholdes for bebyggelse.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 30.06.2021: kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 11.08.2021: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl