airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vejledning til fraflyttende fra Karrat-fjorden godkendt i kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har godkendt en vejledning til borgere, der ønsker at fraflytte deres bosted, der er truet af en tsunami som følge af et muligt fjeldskred i Karrat-fjorden. Vejledningen, der er udarbejdet i samarbejde med Selvstyret, kan nu bruges som generel information om vilkårene ved flytningen.
6. juli 2021
Det var de samarbejdende partier i kommunalbestyrelsen, Inuit Ataqatigiit, Naleraq, Demokraatit, Atassut og borgmester Palle Jerimiassen som løsgænger, der godkendte økonomiudvalgets indstilling om, at vejledningen godkendes. Det skete på kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde i går mandag den 5. juli.

På mødet bakkede Siumut sammen med løsgænger Minik Høegh-Dam op om vejledningen, men udtalte samtidig, at det vil være mest betryggende for borgerne i Karrat-fjorden, hvis repræsentanter fra offentligt hold kunne komme og afholde et møde med borgere i respektive områder med henblik på at få afklaret nogle spørgsmål, som de mener, at de endnu ikke har fået svar på. Blandt andet er de i tvivl om, om der vitterlig er kommet en undskyldning fra offentligt hold i forhold til en tidligere fremlagt udtalelse om, at fraflyttede huse skal rives ned, når beboerne flytter til et andet bosted.

Husene rives ikke ned
Ifølge vejledningen skal husene i Karrat-fjorde, der fraflyttes, ikke rives ned, og borgerne får lov til at beholde deres huse på visse betingelser.

Selvbygger- og medbyggerhuse med rente- og afdragsfrit lån skal nedskrives lineært over 20 år. Borgere, der har tillægslån, skal fortsat afdrage lånet. Borgere, der ikke ønsker at tilbagegive boligen til Selvstyret eller kommunen, kan søge om at få berostillet deres lån.

Borgere med boligstøttehuse skal fortsat afdrage på lån, tillægslån og betale renterne. Boligstøttehusejere kan ligesom ejere til selvbygger- og medbyggerhuse få berostillet deres lån.

Vejledningen til borgere, der ønsker at fraflytte det truede Karrat-område, gennemgår forhold, der skal tages højde for ved flytningen. Blandt andet bliver det Avannaata Kommunia, der kommer til at afholde omkostningerne i forbindelse med husstandens flytning til midlertidigt sted samt nødindkvartering, rejser i forbindelse med endelig flytning samt nedpakning og flytning af bohave til den ønskede nye lejebolig. Der vil dog være grænser for mængden af bohave, som kommunen betaler for ud fra husstandens størrelse.

Fraflyttende borgere skal til gengæld selv betale for forplejning og andre dagligdags fornødenheder, mens de er indkvarteret i nødindkvartering, depositum for anvist lejebolig og husleje, som er blevet anvist.

Borgere, der fraflytter risikozonen i Karrat-fjorden, vil komme foran i forhold til at få plads i ældre- og børneinstitutioner.

Fiskere og fiskeriområder
Minik Høeg-Dam, løsgænger i kommunalbestyrelsen, ønskede at få afklaret, hvordan fiskere skal forholde sig i forhold til deres fiskerilicenser, når de flytter til et andet bosted med dertil hørende ny licensområde.

Kommunalbestyrelsen diskuterede mulige udfordringer for fraflyttende fiskere, der kommer til at bo i et andet fiskeriområde. Her kom diskussionen ind på muligheder for fiskere, der bor i fiskeriområde 46 – altså syd for Avannaata Kommunia – der har mulighed for at fiske i deres område samt i fiskeriområde 47, der omfatter fiskeriområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten. Derimod har fiskerne i fiskeriområde 47 ikke mulighed for at fiske i fiskeriområde 46.

En enig kommunalbestyrelse vil efterfølgende have undersøgt, hvilke vilkår, der vil komme til at gælde for fiskere fra Karrat-fjorden, der bosætter sig i et andet fiskeriområde.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl