airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Avannaata Kommunia er godt på vej inden for børn og unge området

I Avannaata Kommunia kan vi nu allerede se skelsættende resultater inden for børn og unge området, efter at en række danske socialrådgivere har samarbejdet med vores kommune i tilknytning til det grønlandsk-danske tværgående arbejde, hvor Folketinger afsatte 80 millioner kroner til indsatsen for udsatte børn og unge. Derfor har vi i Avannaata Kommunia svært ved at genkende Martha Lund Olsen’s udmelding om, at de omhandlede 80 millioner kroner ikke er gået til de hårdest ramte børn.
25. oktober 2021
Det er nu knap et halvt år siden, at de danske socialrådgivere rejste fra Avannaata Kommunia, og vi kan med tilfredshed allerede nu se mærkbare resultater fra samarbejdet med dem: Indsatsen over for skoleelever i mistrivsel resulterer nu i, at skoleeleverne er begyndt at kunne følge bedre med i undervisningen, et større antal familier i alle byer og i de mest trængte bygder bliver anvist til familiebehandling, et værested for børn og unge op til 18 år er blevet etableret som et pilotprojekt i Ilulissat og giver mulighed for trygge rammer – særlig i forbindelse med lønudbetalingerne, opkvalificering samt sidemandsoplæring af familiebehandlere i familiehusene giver nu mulighed for at sikre børnefamilier bedre service, og vores rejsende sagsbehandlere kan allerede nu foretage opfølgende sagsbehandling i byerne.

Ovenstående opremsninger er blot nogle af de gevinster ved et tværgående samarbejde mellem Grønland og Danmark, hvor en arbejdsgruppe har anbefalet 16 initiativer, som skal bidrage til større trivsel og sundere udvikling for udsatte børn og unge i Grønland.

Vi og kommunens børn og unge har derfor draget fordel af de 80 millioner kroner, som Martha Lund Olsen påstår ikke er gået til de hårdest ramte børn, og som hun mener er blevet brugt til opbygningen af Socialstyrelsen. Jeg kan til dels være enig med Martha Lund Olsen og sætte spørgsmålstegn ved betimeligheden i at bruge for mange midler til opbygningen af Socialstyrelsen, idet jeg helst ser, at midlerne i stedet bruges til opkvalificeringen af vores ansatte.

De gode resultater, vi indtil videre er lykkedes med, blev til i et målrettet samarbejde, hvor vores ansatte er blevet opkvalificeret ved sidemandsoplæring omkring sagsbehandling af socialfaglige undersøgelser, hvor samtlige punkter i § 14 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn blev fulgt, og med efterfølgende oplæring i udarbejdelse af handleplaner. Adskillige relevante kurser har derfor været afholdt i tilknytning til dette arbejde.

Overordnet set er det tværfaglige samarbejde mundet ud i, at sagsbehandlingen er gjort lettere og hurtigere. De enkelte sagsbehandlere kan nu arbejde ud fra deres roller og opgaver på en mere gnidningsfri måde og nå frem til en hurtige og bedre afgørelse i forlængelse af sagsbehandlingerne.

Ydermere er samarbejdet med skoler, vuggestuer og børnehaver blevet afgrænset således, at nævnte institutioner har fået udvidet handlefrihed i arbejdet med at vurdere og handle på sager om børn i mistrivsel.

Som tidligere nævnt, har vi haft et udbytterigt samarbejde med de danske socialrådgivere allerede før deres ankomst, under deres ophold i vores kommune, og vi har forhåbninger om, at der bliver lagt op til endnu et arbejdsbesøg.

Formålet med det grønlandsk-danske tværgående samarbejde er at styrke indsatsen for børn og unge, så de med tryghed, kærlighed og stabilitet får et så godt fundament til et sundt voksenliv som muligt. I Avannaata Kommunia er vi godt på vej, og vi glæder os til at igangsætte flere skelsættende initiativer inden for børn og unge området og ser frem til endnu gode resultater.

Palle Jerimiassen
Borgmester i Avannaata Kommunia