airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udrulning af iPads fuldført

Samtlige skoler i Avannaata Kommunia’s byer og bygder har nu modtaget iPads til brug i undervisningen, og fjernundervisningen ved hjælp af iPads er så småt kommet i gang.
12. november 2021
Udrulningen af iPads erfuldendt, og fjernundervisningen er så småt kommet i gang.
- Avannaata Kommunia’s IT konsulent har nu færdiggjort udrulningen af iPads i vores kommune, og dermed vil samtlige skoleelever i byer og bygder samt lærerne blive udstyret med enhederne i den nærmeste tid og bruge dem i undervisningen, siger Aka Grønvold, direktør i Forvaltning for Læring.

Dermed er kommunens 1493 skoleelever, hvoraf 260 skoleelever bor i bygderne, udrustet til at modtage mere varieret undervisning.

Fjernundervisning påbegyndt
Fjernundervisningen i Avannaata Kommunia kom da også så småt i gang efterhånden som udrulningen af iPads skred frem. Fjernundervisningerne blev igangsat som egentlige kurser, hvor lærerne får kursus i digital undervisning og vejledning, som intensiveres og afsluttes med dette års udgang.

Fjernundervisningerne i dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi samt i naturfag afholdes fra tre skoler i to byer. To lærere fra Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat fjernunderviser i Uummannaq og i Qaarsut. En lærer fra Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat fjernunderviser i Oqaatsut, mens to lærere fra Atuarfik Edvard Kruse i Uummannaq fjernunderviser i bygderne Saattut og Ilimanaq.

Fjernundervisningen planlægges i projektet Kivitsisa i samarbejde med kommunerne i Grønland og i tæt samarbejde med Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen.

Udrulningen af iPads i Avannaata Kommunia startede for to et halv år siden i Ilulissat.

- Udrulningsplanen måtte tilpasses undervejs i forløbet. Eksempelvis modtog skolerne i Qaanaaq og bygder iPads med et halvt års forsinkelse, og skolerne i Upernavik og dens omkringliggende bygder modtog deres udstyr med 11 måneders forsinkelse på grund af vejrliget i foråret, og fordi IT konsulenten, som var ene om at udføre udrulningen, måtte planlægge sine rejser ud fra sine arbejdsopgaver, forklarer Aka Grønvold.

Målet med Kvitsisa-projektet er at forbedre læringsniveauet i folkeskolen.

Kivitsisa-projektet bygger på støtte fra Villum Fonden, Hempel Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond samt Oak Foundation Denmark, der er repræsenteret i projektets styregruppe.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl