airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Opstilling af kraner forsinket

Vejrlig og manglende hænder forsinker opstilling af kraner i Upernavik, Tasiusaq og Saattut.
15. november 2021
Opstillingen af kranen i Upernavik, der skulle have været afsluttet i slutningen af september måned, er forsinket på grund af manglende reservedele. Betonfundamentet til kranen er i forvejen støbt, og selve kransøjlen vil blive monteret så snart reservedelene er modtaget med luftpost.

Også i Tasiusaq er betonfundamentet til kranen støbt. Selve kranen, der tidligere befandt sig i Upernavik Kujalleq, er nu losset af i Upernavik. Den videre transportering af kranen har været besværliggjort af, at transportskibet Holme ikke har kunnet lægge til i bygden.

I Saattut er kranfundamentet støbt og kranen opstillet, mens de sidste reservedele mangler for at tilslutte maskinen. Samtidig har det ikke været muligt for kommunens entreprenører at skaffe mandskab til at støbe tidevandstrappen i indeværende år, og arbejdet vil blive udført i sommeren 2022.

- Flere af Avannaata Kommunias entreprenører har i 2021 oplevet stor mandskabsmangel, mens det i forvejen er svært at skaffe arbejdskraft til bygderne. Og eftersom RAL kun kan modtage op mod 800 kilo gods, er vi ekstra ramt på transportsiden, og derfor må betonstøbningen af tidevandstrappen i Saattut desværre vente til næse år, udmelder Teknisk Forvaltning.

Teknisk Forvaltning