airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Antigentest på vej til Avannaata Kommunia

I første omgang er det personale i Avannaata Kommunia modtager antigentest, for at sikre de samfundskritiske funktioner i kommunen. Dette er både for at beskytte personale, samt borgerne.
13. januar 2022

Der sendes antigentest ud til alle byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Der kan ikke med sikkerhed siges, hvilken dato antigentestene modtages.

Antigentestene bliver sendt ud ad flere forskellige omgange.

Byer og bygder skal i samarbejde med en koordinator, selv finde ud af, hvilke arbejdspladser der skal modtage antigentest.

Det er vigtigt at understrege at antigentestene udelukkende skal bruges af personale i Avannaata Kommunia, som til dagligt arbejder i nærkontakt til andre mennesker. Det kan være for eksempel være:

 • Plejehjemsansatte
 • Hjemmehjælpere
 • Ældre der får hjemmehjælp
 • Pædagoger
 • Skolelærer

Dette er til for at mindske smittekæden mindst muligt, så der er personale til rådighed, hvis man som borger ønsker en bestemt service.

Avannaata kommunia anbefaler følgende, for forskellige arbejdspladser:

Arbejdspladser

Antigentest kan bruges ved gentagen screening eksempelvis 2 gange ugentligt af personer, der arbejder i samfundsvigtige erhverv, således at vigtige funktioner og servicering af borgere ikke går i stå.

Personale på plejehjem

Det er afgørende at hindre ny Coronavirus og smittespredning på institutionerne, hvor personer i øget risiko for alvorligt forløb er. Der anbefales følgende:

 • At antigentest kan bruges gentagene gange. Eksempelvis 2 gange ugentlig I forhold til screening af personale, der arbejder steder, hvor der er personer i øget risiko ved COVID-19 eksempelvis plejecentre og botilbud
 • At der tilbydes antigentest af besøgende på plejecentre
 • Ved udbrudshåndtering skal der bruges PCR-test eventuelt med samtidig brug af antigentest for at sikre hurtig kontrol af udbrud

Det er væsentligt, at der sker regelmæssig og systematisk test af personale. PCR-testen har den fordel, at de giver mere præcise svar. Hurtigtest har den fordel, at den giver svar med det samme, hvor PCR-test typiske vil give svar efter 1-3 dage.

Det er væsentligt, at der implementeres en løsning, som personalet har let ved at deltage i som er systematisk og regelmæssig, og som kan opnå høj grad af tilslutning fra de ansatte.

Hvad angår hyppigheden af test er det vurderingen, at der som udgangspunkt bør være to ugentlige test med et rimeligt interval imellem givet det nuværende smittetryk. Man kan dog overveje lokalt at øge antallet af test, såfremt der er øget smitte i et område.

Ved antigentest af besøgende på plejehjem er det centralt informere om, at testen ikke udelukker, at personen kan være smittet, hvorfor de generelle anbefalinger for smitteforebyggelse stadig skal overholdes.

 

Skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

I forbindelse med genåbning af skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan det anbefales:

 • At personale og større elever (over 12 år) får foretaget én antigentest inden de møder ind den første dag
 • At der foretages gentagne antigentest af personale på skoler og andre uddannelsesinstitutioner som led i en smitteforebyggende indsats

Da hele klassen testes regelmæssigt, og for at begrænse de afledte konsekvenser af hjemsendelse på skoler på baggrund af falsk positive antigentest, er det hensigtsmæssigt at ændre retningslinjen for opstart af kontaktopsporing og isolation på skoler. Såfremt der i forbindelse med regelmæssige antigentestscreening findes én positiv antigentest i en klasse afventer isolering af nære kontakter eller klassen til, at der foreligger svar fra den opfølgende PCR-test. Elev eller lærer med den positive antigentest skal fortsat gå i selvisolation og hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test.

Hvis der er mere end én person med en positiv antigentest i en klasse, starter kontaktopsporingen med det samme.

Dagtilbud:

Vedrørende brug af antigentests som smitteforbyggende indsats i dagtilbud, anbefales det:

 • At personalet, som ikke har haft corona, antigentestes to gange ugentlig før de møder på arbejde
 • Antigentest er ikke et tilbud til børn og forsørgere, men de opfordres til privat køb af antigentest, og følge retningslinjerne på nun.gl
 • Personale, som testes positiv ved antigentest skal gå i selvisolation, og selv bestille tid på sygehuset til en PCR-test.
 • Personalet som er testet positiv antigentest og PCR-test skal selv informere nærkontakter
 • Retningslinjer på nun.gl vedrørende corona følges selvisolation og raskmelding.